Szervezeti felépítés

Elnökség

Név
Dr. Széplaki László
Elnök

Tel: (96) 520-501
Fax: (96)520-511
E-mail: elnoki_gyoritb@birosag.hu

Dr. Molnár Andrea Mercedes
Elnökhelyettes

Tel: (96) 520-502
Fax: (96)520-511
E-mail: elnoki_gyoritb@birosag.hu

Név Beosztás
Békési Klára Elnöki irodavezető
Illés Vivien Elnöki irodai ügyintéző
Somodi Gabriella Statisztikus
Nyikosné Szabó Ibolya Belső ellenőrzési vezető, főtanácsos, könyvtáros
Simoncsics László Gépkocsivezető
Bécsy István Gondnok, gépkocsivezető
Ódor Gyula Teremőr
Rubint Róbert Teremőr
Pintérné Takács Éva Hivatalsegéd
Horváth Imréné Hivatalsegéd
Tubáné Cserháti Gabriella Hivatalsegéd

Büntető szakág

Név Kijelölés
Dr. Széplaki László
Elnök, tanácselnök
Fiatalkorúak ügyei
Dr. Péntek László
Kollégiumvezető

Tel: (96) 520-503
Fax: (96)520-511
E-mail: elnoki_gyoritb@birosag.hu

Fiatalkorúak ügyei
Dr. Zólyomi Csilla
Tanácselnök
Fiatalkorúak ügyei
Dr. Takácsné dr. Helyes Klára
Tanácselnök
Fiatalkorúak ügyei
Dr. Vajda Edit
Ítélőtáblai bíró
Fiatalkorúak ügyei
Dr. Németh Balázs
Ítélőtáblai bíró
Fiatalkorúak ügyei
Szalainé dr. Joánovits Krisztina
Ítélőtáblai bíró
Fiatalkorúak ügyei
Dr. Élő András
Ítélőtáblai bíró
Fiatalkorúak ügyei
Név Beosztás
Petőné Tyukász Csilla Irodavezető
Vince Edit Tisztviselő
Szörényi Csilla Tisztviselő
Rajmon Zsuzsanna Tisztviselő
Hideg Adrienn Tisztviselő

Munkaügyi szakág

Név
Dr. Mózsa Gábor
Kollégiumvezető

Tel: (96) 520-539
Fax: (96)520-511
E-mail: elnoki_gyoritb@birosag.hu

Dr. Bartus Erika
Tanácselnök
Név Beosztás
Dr. Korát Viktória Bírósági titkár
Dr. Horváthné dr. Mérnyei Szilvia Bírósági titkár, oktatásszervező, intergritás felelős
Prikler Enikő Tisztviselő
Nagy-Szabó Anikó Tisztviselő
Kónya Róbertné Tisztviselő

Polgári szakág

Név Kijelölés
Dr. Molnár Andrea Mercedes
Elnökhelyettes, bíró
 
Dr. Lezsák József
Kollégiumvezető

Tel: (96) 520-519
Fax: (96)520-511
E-mail: elnoki_gyoritb@birosag.hu

Munkaügyi per
Dr. Zámbó Tamás
Tanácselnök
 
Dr. Ferenczy Tamás
tanácselnök
Munkaügyi per
Dr. Maurer Ádám
tanácselnök
 
Dr. Szalay Róbert
Ítélőtáblai bíró
 
Dr. Sarmon Hedvig
Ítélőtáblai bíró
Munkaügyi per
Dr. Mészáros Zsolt
Ítélőtáblai bíró
 
Dr. Szabó Péter
Ítélőtáblai bíró
 
Név Beosztás
Dr. Korát Viktória Bírósági titkár
Dr. Kováts Kinga Bírósági titkár
Dr. Gaál Mariann Bírósági titkár, főtanácsos
Dr. Horváthné dr. Mérnyei Szilvia Bírósági titkár, oktatásszervező, intergritás felelős
Dr. Tóth-Sipos Rita Bírósági titkár
Nagy Sándorné Irodavezető
Prikler Enikő Bírósági ügyintéző
Dr. Tóthné dr. Pap Edit Bírósági ügyintéző
Erdélyi Hajnalka Tisztviselő
Kónya Róbertné Tisztviselő
Nagy-Szabó Anikó Tisztviselő
Fekete Nóra Tisztviselő
Tóth Sándorné Tisztviselő
Komáromszki Mónika Írnok

Gazdasági hivatal

Név Beosztás
Vadászné Szabó Anikó

Tel: (96) 520-520
Fax: (96)520-520
E-mail: vadasznesza@birosag.hu

Hivatalvezető
Szabó Dominika Csoportvezető
Polgár Ildikó Tisztviselő
Leitnerné Gats Margit Tisztviselő
Szloboda Ibolya Katalin Tisztviselő

Informatika

Név Beosztás
Bárdy Attila

Tel: (96) 520-505
Fax: (96)520-511
E-mail:elnoki_gyoritb@birosag.hu

Informatikai vezető
Bedő Balázs Csoportvezető