Közérekeű bejelentések és panaszok

Tisztelt Ügyfeleink!

A panaszokat, közérdekű bejelentéseket minden esetben a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében kell elbírálni. A törvény értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez, így Ön a bíróságok felé panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet.

A bíróságokhoz intézett panaszt, közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról szóló 70/2023. (XII. 07.) OBH utasítás rendelkezései szerint – a benne előírt eljárási rend és határidők betartásával – kell megvizsgálni és elintézni.

A panaszok és a közérdekű bejelentések rendeltetésszerű benyújtása érdekében az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok kiemelt figyelmet fordítanak a panaszok és közérdekű bejelentések elbírálásra, így a panaszkezelés egyik kiemelt célja az ügyfél-elégedettség növelése.

A Győri Ítélőtáblához intézett panaszok és közérdekű bejelentések elektronikus benyújtására a panasz_gyoritb@birosag.hu címen van lehetőség.


Tájékoztatjuk a Győri Ítélőtáblához fordulókat, hogy a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról rendelkező 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) 2023. július 24. napján lép hatályba, egyúttal a 2013. évi CLXV. törvény hatályát veszti. A törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panaszt és közérdekű bejelentést a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvénynek az e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint kell befejezni.

Az új törvényi rendelkezések alapján a panaszt és közérdekű bejelentéseket szóban is elő lehet terjeszteni, valamint a panaszt és közérdekű bejelentést előterjesztők hiánypótlásra hívhatók fel. Rosszhiszemű és valótlan adat vagy információközlés esetén a bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat intézkedés mellőzésével befejezhető, az intézkedés mellőzésének nem feltétele, hogy a rosszhiszeműen közölt valótlan információ döntő jelentőségű legyen.

A panaszt és közérdekű bejelentést a továbbiakban is elő lehet terjeszteni írásban, és a panasz_gyoritb@birosag.hu email címen.

A Győri Ítélőtáblán a panaszt, vagy közérdekű bejelentést szóban, a törvénykezési szünetek kivételével minden hónap második és negyedik csütörtökén 9-11 óra között lehet előterjeszteni telefonon (+36-96-520-510) vagy fenti email útján előre egyeztetett időpontban, ahol azt a Panasztörvény 2.§ (2) bekezdése szerint írásba foglalják.

Adatkezelési tájékoztató a Győri Ítélőtáblára benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez


Adatkezelési tájékoztatók
Általános tájékoztató
Tájékoztatás benyújtásról
Visszaélések bejelentése
Gyakran ismételt kérdések