Közérekeű bejelentések és panaszok

Tisztelt Ügyfelünk!

A panaszokat, közérdekű bejelentéseket minden esetben a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében kell elbírálni. A törvény értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez, így Ön a bíróságok felé panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet.

A bíróságokhoz intézett panaszt, közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról szóló 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítás rendelkezései szerint – a benne előírt eljárási rend és határidők betartásával – kell megvizsgálni és elintézni.

A panaszok és a közérdekű bejelentések rendeltetésszerű benyújtása érdekében az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok kiemelt figyelmet fordítanak a panaszok és közérdekű bejelentések elbírálásra, így a panaszkezelés egyik kiemelt célja az ügyfél-elégedettség növelése.

A Győri Ítélőtáblához intézett panaszok és közérdekű bejelentések elektronikus benyújtására a panasz@gyoritb.birosag.hu címen van lehetőség.