Integritás

A Győri Ítélőtábla elkötelezett a bírósági szervezet integritásának erősítése mellett, ezzel összhangban kiemelt figyelmet fordít az integritási tárgyú együttműködésekre és a szervezet integritási helyzetének felmérésére, megismerésére.

Integritás felelős: dr. Horváthné dr. Mérnyei Szilvia titkár
Elérhetőségei: (96)520-555
integritas_gyoritb@birosag.hu

Az integritást érintő bejelentés előterjeszthető az 1. számú melléklet szerinti adatlapon.
Kitölthető adatlap

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2016. (V. 31.) OBH utasítása az integritási szabályzatról (illetve annak mellékletei) elérhetőek a bíróságok központi internetes honlapján.

Integrált Kockázatkezelési Szabályzat