Ügyfélkarta

ÜGYFÉLKARTA

Tisztelt Ügyfelünk!

Az ítélőtáblánkon folyamatban lévő eljárások résztvevői jogainak gyakorlását elősegítve, ügyfélkartánkban meghatároztuk azokat az elveket, amelyek a szolgáltatási tevékenységünket jellemzi. Célunk, hogy működésünket átláthatóbbá, az ügyfeleinket megillető jogokat megismerhetőbbé tegyük, ügyeiket gyorsan, segítőkészen, pártatlanul, magas szakmai színvonalon intézzük el.
Ez a dokumentum tartalmazza azokat a kötelezettség-vállalásainkat, amelyeket a jogszabályokban rögzítetteken túl az ügyfeleink elvárhatnak tőlünk, amikor bírósághoz fordulnak.

Törekszünk arra, hogy az ügyfelek számára az ügyintézést átláthatóbbá, hatékonyabbá és időszerűbbé tegyük, ezért:

1. Biztosítjuk, hogy a bíróságunk elérhetőségi adatai és az egyéb információk, pl. ügyfélfogadási idő, naprakészen álljanak rendelkezésükre. Ezen adatokat a bíróság honlapján is közzétesszük (http://gyoriitelotabla.birosag.hu oldalon Elérhetőségek menüpont).   

2. Elektronikusan, faxon és telefonon érkezett beadványaikat a mindenkor hatályos eljárásjogi rendelkezések szabta keretek között vesszük figyelembe az előttünk folyamatban lévő eljárások és az általunk nyújtott szolgáltatások során.

3. A bírósági tárgyalótermeket jól látható módon, számozással látjuk el, a kezelő- és tájékoztató irodáinknál ügyintézőink neve feltüntetésre kerül.

4. Az Önök biztonsága érdekében a biztonsági szolgálat ruházat- és csomagátvizsgálást végez az épületbe történő belépés során.

5. A hét minden munkanapján, ügyfélfogadási időben fogadjuk ügyfeleinket.

6. A kezelőirodáink telefonon tájékoztatást adnak az ügyfélfogadási időről, továbbá, ha a telefonáló személyének és az ügynek az azonosításához szükséges információkat közli, és jogosult rá, az iratokhoz kapcsolódó legfontosabb adatokról, így pl. a tárgyalás, vagy nyilvános ülés időpontjáról, az iratokba történő betekintés lehetőségéről.

7. Biztosítjuk a fogyatékkal élők számára a bíróság épületének megközelíthetőségét, az épületben való közlekedést, az ügyfélszolgálati irodák és tárgyalótermek megközelíthetőségét.

8. A sajtóval a szélesebb körű tájékoztatás érdekében együttműködünk, éves működésünkről, legfontosabb eseményekről sajtótájékoztatót tartunk, illetve a közvéleményt a sajtó képviselője útján tájékoztatjuk.

9. Munkatársainkat rendszeresen továbbképezzük a Magyar Igazságügyi Akadémián és helyi képzéseken, hogy munkájukat a jogszabályoknak megfelelően és az Önök legnagyobb megelégedettségére végezzék.

10. A működésünkkel és gazdálkodásunkkal kapcsolatos alapvető információkat közzétesszük a bíróság honlapján. Ügyfélkartánkban foglalt vállalásainkat a bíróság épületében és honlapján is ügyfeleink számára megismerhetővé tesszük.

11. A szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyfél-elégedettséget a kezelőirodáknál elhelyezett ügyfél-elégedettségi kérdőív használatával mérjük, az a honlapunkon is elérhető, észrevételeiket értékeljük és figyelembe vesszük.

12. Az ügyfélkartában rögzített vállalásaink lényeges megsértése miatt panasszal lehet fordulni a Győri Ítélőtábla elnökéhez, melyet 30 napon belül elbírálunk, és erről a panaszos részére tájékoztatást adunk.

Győr, 2016. október 26.

Dr. Széplaki László
az ítélőtábla elnöke

 

A Győri Ítélőtábla ügyfélkartája PDF formátumban