Tájékoztató számlák benyújtásáról

A Győri Ítélőtábla részére a büntetőügyekben felmerült védői, szakértői, tolmács és fordítói díjakról az utalvány vagy díjmegállapító határozat alapján kiállított számlát a következő névre kérjük kiállítani:

Győri Ítélőtábla
9021 Győr
Domb utca 1.
15597913-1-08

A számla kizárólag a határozat véglegessé válását követően állítható ki, benyújtható papír alapon és elektronikus úton (e-mailen pdf formátumban). Az elektronikus úton benyújtott számla befogadására szolgáló e-mail cím:

szamla_gyoritb@birosag.hu

Az ítélőtábla elektronikus számlát is elfogad, amelynek a benyújtására ugyanez az elektronikus levelezési cím szolgál.

A számla kiállítás alapját képező utalványt, illetve határozatot – ami rendszerint a számla mellékletét képezi – kizárólag eredeti példányban fogadja el az ítélőtábla, a tanácselnök (bíró) eredeti aláírásával.

Ez benyújtható személyesen az ítélőtábla Gazdasági Hivatalába, illetve postán a Győri Ítélőtábla címére (9021, Győr, Domb utca 1.).

Győr, 2022. augusztus 30.

Dr. Széplaki László