Visszaélés bejelentés

A Győri Ítélőtáblán a visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetői feladatait dr. Horváthné dr. Mérnyei Szilvia és dr. Korát Viktória titkár asszonyok látják el.

A bejelentéseket a visszaelesbejelentes_gyoritb@birosag.hu email címen lehet megtenni, vagy a Panasztörvény rendelkezéseiből következően papír alapon írásban vagy szóban közölni a bíróságon. Szóbeli bejelentés esetén arról jegyzőkönyv készül.

A panaszeljárásról a törvényt itt lehet megtekinteni:

2023. évi XXV. törvény
Adatkezelési tájékoztató
Bővebb tájékoztató