Összbírói értekezlet a Győri Ítélőtáblán

A Győri Ítélőtábla a 2016. év eredményeiről elkészült elnöki beszámoló alapján 2017. március 30. napján tartotta meg összbírói értekezletét. A rendezvényen részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna, a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettese, OBT tag, dr. Szecskó József, igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke, valamint az illetékességi területhez tartozó törvényszékek elnökei. A Győri Ítélőtábla az értekezletet megelőzően a Győri Törvényszékkel közösen tartott sajtótájékoztatót.

Az összbírói értekezleten dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke köszöntötte az ítélőtábla bíráit, valamint meghívott vendégeit és grafikus prezentációval együtt tájékoztatta a megjelenteket a 2016. évi működésről. Kiemelte, hogy a tavalyi évben tapasztalt magas ügyérkezéshez kiemelkedően magas, 2015. évhez képest 23 %-kal több befejezés is társult. A Győri Ítélőtáblára érkezett ügyek 99,42 %-át fejezték be a tanácsok 2016. évben. Megállapította, hogy a Győri Ítélőtáblán az elmúlt évben tovább gyorsult az ítélkezés, a civilisztikai befejezett ügyek 99,1 %-a, míg büntető ügyszakban 99,8 %-a nyert befejezést 1 éven belül. Kitért az elnök az emberi erőforrások, gazdálkodási adatok mellett a Fenntartható Fejlődés Programban elért eredményekre, a nagy számban, sikeresen megrendezésre került képzésekre, valamint az ítélőtábla által megszervezett számos közösségi programra is. Elsődleges feladatként fogalmazta meg 2017. évre a magas színvonalú, időszerű és megalapozott ítélkezést. Ezen túlmenően az ítélőtábla illetékességi területéhez 2017. január 1. napjától csatlakozó Székesfehérvári Törvényszékről várható nagyszámú ügyérkezésre, valamint a hatályba lépő új eljárási kódexekre való felkészülést. Az elnök végül dr. Csák Csilla ítélőtáblai bírónak jubileumi jutalmára tekintettel oklevelet adott át.

Az összbírói értekezlet következő napirendi pontja keretében felszólalt dr. Lezsák József, a BT elnöke, és beszámolt a BT 2016. évi tevékenységéről, majd dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna OBT tag, aki pedig az OBT elmúlt évi munkájáról beszélt.

Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke elsődlegesen gratulált az ítélőtábla bíráinak az előző évi ítélkezési eredményeikhez, és méltatta a Fővárosi Ítélőtáblának nyújtott segítséget. Külön gratulált dr. Németh Balázs bírónak a Győri Ítélőtáblára történt kinevezéséhez. Kiemelte, hogy az ítélőtáblák nem csupán döntéshozó bíróságok, hanem fontos az iránymutató, tanítói szerepük is. 2017. év kihívásaként említette az új eljárási törvényekre való felkészülést és elmondta, hogy ennek támogatására munkacsoportok kerültek felállításra. Fontosnak minősítette az ügyek, valamint az ügyfelek elsődlegessége mellett a bíróságon belüli szolidaritást, az egymásra figyelést, és a nyugalom megőrzését. Köszönetét fejezte ki dr. Széplaki László ítélőtáblai elnöknek az elmúlt évi munkájáért, míg Takácsné Bakos Máriának, a Győri Ítélőtábla gazdasági hivatal vezetőjének a KIRA rendszer bevezetése kapcsán tanúsított fáradozásaiért.

Az összbírói értekezletet követő ebéden a meghívott vendégek és az ítélőtábla bírái kötetlenül vitatták meg az aktuális problémákat. Így a 2017-re várható ügyszámnövekedés megoldását kirendelésekkel, esetleg további álláshely biztosításával. Ezzel összefüggésben az ítélőtábla épülete szűkösségét, amely a további munkaerő elhelyezését megnehezíti.