Regionális perszimulációs verseny a Győri Ítélőtáblán

A Győri Ítélőtábla kezdeményezésére és szervezésében a régióhoz tartozó bíróságok fogalmazói és titkárai 2017. november 17-én ismét összemérték tudásukat. A versenyen képviseltette magát a Győri, a Székesfehérvári, a Szombathelyi, a Tatabányai és a Veszprémi Törvényszék is.

A bírói hivatásra készülő bírósági fogalmazók és titkárok bírói szerepben megmutatkozva az ítélőtábla tárgyalótermében valódi kellékek között, a felperesi-alperesi, védői-sértetti-ügyészi-vádlotti és tanú szerepbe bújt kollégáik közreműködésével tárgyalást vezettek.

A táblabírákból álló zsűritagok nem csak a tárgyalás eredményeként meghozott döntést értékelték, hanem a „bíró” tárgyalásvezetését, a szóbeli kifejezőkészségét, annak meggyőző erejét, a váratlan tárgyalótermi helyzetek megoldására való képességét is.

Valamennyi résztvevő számára oklevél készült, a helyezettek pedig pénzjutalomban is részesültek.

A nyilvános tárgyalások mozzanatait fényképfelvételeken örökítettük meg.

A büntető ügyszakban dr. Szabó Viktor (Veszprémi Törvényszék) első, dr. László Ádám (Székesfehérvári Törvényszék) második, míg dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra (Győri Törvényszék) harmadik helyezést ért el.

A polgári ügyszakban dr. Illés Melinda (Tatabányai Törvényszék) első, dr. Kiss Krisztina (Veszprémi Törvényszék) második és Géczyné dr. Németh Zsófia (Székesfehérvári Törvényszék) harmadik helyezést ért el.

Gratulálunk minden résztvevőnek a színvonalas felkészüléshez.