Ügyféltájékoztató

Tisztelt Ügyfél!

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszában a Győri Ítélőtábla épületébe ügyfélnek belépni csak indokolt esetben, eljárási cselekményen való részvétel vagy kezelő irodai ügyintézés céljából lehet, amelyet követően köteles az épületet azonnal elhagyni.

Az épületbe kizárólag az alábbi óvintézkedések megtartása mellett lehet belépni, valamint bent tartózkodni:

  • Az épületbe belépni az eljárási cselekmény kezdete előtt 10 perccel lehet;
  • szóban nyilatkoznia kell, hogy Önre vagy Önnel együtt élő személyre vonatkozóan hatósági karantént elrendeltek-e; valamint arról, hogy a megelőző 14 napban találkozott-e fertőzött vagy vele érintkező személlyel, illetve az épülethasználati szabályzat 11.§ (2) bekezdésében írtak fenn állnak-e;
  • saját tulajdonú, a szájat és az orrot eltakaró maszk ,valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező;
  • személyek között a lehetőleg 2 méteres védőtávolság betartása indokolt az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt;
  • a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges időtartamban lehet.

Vegye figyelembe, hogy

a tárgyalótermek, valamint a kezelő irodák fogadóképessége korlátozott;

a kezelő irodák személyes jelenlétet igénylő szolgáltatásai csak korlátozott mértékben vehetők igénybe, egyszerre egy fő tartózkodhat bent;

az irodai ügyfélfogadás céljára kijelölt helyiségekben ügyfél kizárólag az irodával előzetesen egyeztett időpontban történő iratbetekintés, felvilágosításkérés és iratbeadás céljából tartózkodhat.

Felhívom a figyelmét, hogy

  • lehetősége van tájékoztatást kérni távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztül is;
  • iratok beadása postai úton, valamint az épület bejáratánál elhelyezett gyűjtőládákban való elhelyezéssel is történhet;
  • ha Ön vagy az Ön közvetlen környezetében bárki koronavírussal fertőzött, vagy felmerült annak a lehetősége, hogy megfertőződhetett, akkor a bíróság idézésére se jelenjen meg, hanem – az idézésen feltüntetett ügyszámra hivatkozással – a távolmaradását kimentő igazolási kérelmet terjesszen elő előadva, és okiratokkal alátámasztva, hogy mi volt a megjelenésének az akadálya.

Kérem a megértését és köszönöm az együttműködését!

Dr. Széplaki László
a Győri Ítélőtábla elnöke