Jogerős ítélet vörösiszap perben

2010. október 4. napján az I. r. alperes gátja átszakadt, a nagy sebességgel kizúduló jelentős mennyiségű, erősen lúgos kémhatású vörösiszap elöntötte a környező települések mélyebben fekvő részeit, Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt.

Jelen eljárásban 67 devecseri lakos felperes nyújtott be keresetet a MAL Zrt. „f.a.” I. r. és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség II. r. alperesekkel szemben, együtt 479 millió Ft. vagyoni – és nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezés  iránt.

Az elsőfokon eljárt Veszprémi Törvényszék ítéletében az I. r. alperest kötelezte 9 felperes részére vagyoni és nem vagyoni kártérítések megfizetésére 148.000,- Ft-tól 7.446.000,- Ft-ig terjedő összegben, együttesen 18.235.522. Ft. összeg erejéig. Ezt meghaladóan az I.-II. alperes egyetemleges marasztalása iránti keresetet a törvényszék elutasította.

Az elsőfokú ítélet ellen 26 felperes, illetve az I. r. alperes terjesztett elő fellebbezést. A felperesek fellebbezésükben az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatásával I.-II. alperes keresetük szerinti marasztalását – míg az I.r. alperes a kereset elutasítását kérte.

A Győri Ítélőtábla a mai nap meghozott ítéletében az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta és öt felperes esetében az I.r. alperes által fizetendő nem vagyoni kártérítés összegét kétszeresére (1 – 3 millió Ft. közötti összegre) emelte, míg két felperes esetében a keresetet elutasító első fokú ítéleti rendelkezést megváltoztatva az I.r. alperest 500.000. - 500.000. Ft. nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte. Az I. r. alperes MAL Zrt. „fa” fellebbezését amiatt ítélte alaptalannak, mert a vörösiszap tárolással környezetet veszélyeztető tevékenységet folytatott, a tárolás során pedig építési -, technológiai – és karbantartási rendellenességek léptek fel. A rendellenességek az I.r. alperes tevékenységi körén belüliek voltak, az I.r. alperes pedig a felelőssége kimentése alapjául szolgáló körülményeket nem tudta bizonyítani. Ugyanakkor az elsőfokú bíróság több felperes esetében nem értékelte kellőképpen a általuk elszenvedett károkat, így az otthonuk időleges elvesztését, átmeneti szállás kényszerű igénybevételét, valamint hosszabb-rövidebb ideig tartó pszichés állapotváltozásukat. Ezek az okok indokolták egyes felperesek esetében a fizetendő kártérítési összeg felemelését, illetve megítélését.

Győr, 2015.május 21.

Dr. Ferenczy Tamás, szóvivő