A Győri Ítélőtábla közleménye a vörösiszap-per tárgyalásáról

A Győri Ítélőtábla az B. Zoltán és társai ellen közveszélyokozás és más bűncselekmények miatt indult büntetőügy másodfokú tárgyalására 2017. január 23, 24, 25, 26. napjára tűzött ki nyilvános ülést. A nyilvános ülés helyszíne a Győri Ítélőtábla Győr, Domb u.1. sz. alatti épülete I. sz. tárgyalóterme, a tárgyalás minden nap de. 9 órakor kezdődik.

A tárgyalóterem befogadóképessége korlátozott. Figyelemmel a büntetőügyben érintett idézettek számára, illetve a várható fokozott érdeklődésre a nyilvános tárgyaláson a részvétel kívülállók részére előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az ítélőtábla által erre a célra megnyitott regisztracio@gyoritb.birosag.hu e-mail címen lehetséges a vádlottak hozzátartozói, a sajtó képviselői és más érdeklődők részére.

A helyszűke miatt (Be. 237.§ (1) bekezdés) a rendelkezésre álló helyek betöltésénél a vádlottak hozzátartozói és a sajtó képviselői előnyt élveznek, más érdeklődök csak a fennmaradó helyeket foglalhatják el. A regisztrációt a tárgyalások napjaira 2017. január 9-én hétfőn 12.00-kor nyitja meg az ítélőtábla, és 2017. január 18-án 15.00-kor zárja le. Az eddig nem regisztrálók a tárgyalásokon nem vehetnek részt. A regisztráció során a hozzátartozóknak a nevüket, a hozzátartozó vádlott nevét, a rokonsági fokot és a lakcímüket kell közölniük. Az újságíróknak a nevüket és a képviselt médium nevét. Minden regisztrálónak meg kell jelölnie, hogy mely napon kíván a tárgyaláson részt venni.(Megjegyzendő, hogy a valamennyi kitűzött tárgyalási nap teljes igénybevétele a másodfokú eljárás menetétől függ, így lehetséges, hogy valamely kitűzött tárgyalási napon az ítélőtábla már nem tart nyilvános ülést.)

A regisztrált résztvevők tárgyalási napra szóló, számozott regisztrációs kártya birtokában juthatnak be a tárgyalóterembe, melyet személyazonosságuk igazolása után (személyi igazolvány, újságíró-igazolvány/munkáltatói igazolás média alkalmazásról szükséges !) az ítélőtábla portáján vehetnek át. Valamennyi tárgyalásra érkező a ruházat és a személyes tárgyak, táskák biztonsági ellenőrzésére kiterjedő átvizsgáláson esik át, enélkül az ítélőtábla épületébe nem lehet belépni. A tárgyalás megkezdése után érkezők a tárgyalóterembe már nem mehetnek be.
A beléptetés, biztonsági ellenőrzés miatt kérjük, hogy a tárgyalás megkezdése előtt fél órával (reggel fél 9 órára) a helyszínre érkezzenek meg !
A tárgyalás nyilvánossága kizárása esetén ( Be. 237.§ (3) bekezdése) a tárgyaláson – a másodfokú határozat kihirdetése kivételével – sem a hozzátartozók, a sajtó és más érdeklődők nem vehetnek részt, tárgyalás közbeni kizárás esetén a tárgyaló termet el kell hagyni.
Hozzátartozók: Vádlottanként a tárgyalás helyszínén legfeljebb 2-2 hozzátartozó részvétele biztosítható. Kérjük ezért ugyanazon vádlott hozzátartozói egymás közötti egyeztetését a regisztráló személyére nézve, amennyiben ezen számot meghaladóan kívánnak a tárgyaláson jelen lenni. 14. életévét be nem töltött hozzátartozó a tárgyaláson nem vehet részt. A tárgyalásra fegyvert, rendbontásra alkalmas eszközt nem lehet behozni. A tárgyalás rendjének fenntartása körében a tanács elnöke a rendzavarót a tárgyalásról kiutasíthatja, rendbírsággal sújthatja; illetve határozhat a zárt tárgyalás elrendeléséről is.(Be. 245.§) A hozzátartozóknak a tárgyalóteremben a részükre meghatározott ülőhelyet kell elfoglalniuk, azt nem hagyhatják el a tárgyalás során.
Sajtó: Az elektronikus média részére összesen 10, az I. számú tárgyalóteremben előre meghatározott („sárga vonallal” határolt) hely áll rendelkezésre, amely egyaránt állóhely az adott médium operatőre (fotósa) és kamerája részére. A büntető ügyet tárgyaló tanács asztalán hangrögzítő berendezés(mikrofon) elhelyezhető. A szerkesztőségek tehát képet, hangot a tárgyalásról ezen korlátok között közvetlenül készíthetnek. A tárgyaláson résztvevőkről kép - és hangfelvétel a tanács elnöke engedélyével készíthető; külön egyenkénti hozzájárulás szükséges (a tanács tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn, ügyészen, védőkön kívül) a tárgyaláson jelenlévő személyekről készített kép – és hangfelvételhez.(Be.74/B.§ (1) bekezdés) A nyilvános ülés megnyitása, a jelenlévők számbavétele során a (kép)felvételt készítő újságíró(operatőr) a tárgyalás rendjének zavarása nélkül mozoghat a tárgyalóteremben, ezt követően azonban csak a sajtó részére kijelölt helyen tartózkodhat.
Az írott –és elektronikus média további érdeklődői(szerkesztők, riporterek) a tárgyalás közvetlen helyszínén (az I. tárgyalóban) nem, csak a szomszédos tárgyalóból (II. tárgyaló), kivetítőn követhetik a tárgyalás eseményeit. A kép-és hang közvetítéséről az ítélőtábla gondoskodik. Szerkesztő/riporter 32 fő regisztrálhat egy-egy tárgyalási napra. A korlátozott befogadóképesség miatt kérjük, hogy szerkesztőségenként csak 1-1 újságíró (egy operatőr(fotós) és egy tudósító) regisztráljon.

dr. Ferenczy Tamás, szóvivő

+3630-4817354
96-520-527
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu
ferenczyt.69@gmail.com