A ”vörösiszap” büntető ügy határozathirdetése, regisztráció

A Győri Ítélőtábla 2017. január 25-én a vádlottak utolsó szó jogán előadott nyilatkozataival folytatta a nyilvános ülést a vörösiszap büntető ügyben.
A nyilatkozatok megtételét követően az ítélőtábla tanácsa a nyilvános ülést határozathirdetésre elnapolta, mely

2017. február 6-án 10 órakor

lesz.

A tárgyalóterem befogadóképessége korlátozott. Figyelemmel a büntetőügyben érintett idézettek számára, illetve a várható fokozott érdeklődésre a  határozathirdetésen a részvétel kívülállók részére

előzetes regisztrációhoz

kötött. Regisztrálni az ítélőtábla által erre a célra megnyitott

regisztracio@gyoritb.birosag.hu

e-mail címen lehetséges a vádlottak hozzátartozói,  a sajtó képviselői  és más érdeklődők részére.

A helyszűke miatt (Be. 237.§ (1) bekezdés) a rendelkezésre álló helyek betöltésénél a vádlottak hozzátartozói és a sajtó képviselői előnyt élveznek, más érdeklődök csak a fennmaradó helyeket foglalhatják el. A regisztrációt  a tárgyalások napjaira 2017. január 25-én szerdán 12.00-kor nyitja meg az ítélőtábla, és 2017. február 1-én szerdán 15.00-kor zárja le.   Az eddig  nem regisztrálók a határozathirdetésen csak akkor vehetnek részt, ha a regisztráció után marad szabad hely.  A regisztráció során a hozzátartozóknak a nevüket, a hozzátartozó vádlott nevét, a rokonsági fokot és a lakcímüket kell közölniük. Az újságíróknak a nevüket és a képviselt médium nevét.

A regisztrált résztvevők a határozathirdetésre szóló, számozott regisztrációs kártya birtokában juthatnak be a tárgyalóterembe, melyet személyazonosságuk igazolása után (személyi igazolvány, újságíró-igazolvány/munkáltatói igazolás média alkalmazásról szükséges !) az ítélőtábla portáján vehetnek át. Valamennyi tárgyalásra érkező a ruházat és a személyes tárgyak, táskák biztonsági ellenőrzésére kiterjedő átvizsgáláson esik át, enélkül az ítélőtábla épületébe nem lehet belépni. A tárgyalás megkezdése után érkezők a tárgyalóterembe már nem mehetnek be.

A beléptetés, biztonsági ellenőrzés miatt kérjük, hogy a tárgyalás megkezdése előtt fél órával (reggel fél 10 órára) a helyszínre érkezzenek meg !

Hozzátartozók: Vádlottanként a tárgyalás helyszínén legfeljebb 2-2 hozzátartozó részvétele biztosítható. Kérjük ezért ugyanazon vádlott hozzátartozói egymás közötti egyeztetését a regisztráló személyére nézve, amennyiben ezen számot meghaladóan kívánnak a tárgyaláson jelen lenni. 14. életévét be nem töltött hozzátartozó a tárgyaláson nem vehet részt. A tárgyalásra fegyvert, rendbontásra alkalmas eszközt nem lehet behozni. A tárgyalás rendjének fenntartása körében a tanács elnöke a rendzavarót a tárgyalásról kiutasíthatja, rendbírsággal sújthatja; illetve határozhat a zárt tárgyalás elrendeléséről is.(Be. 245.§) A hozzátartozóknak a tárgyalóteremben a részükre meghatározott ülőhelyet kell elfoglalniuk, azt nem hagyhatják el a tárgyalás során.

Sajtó: Az elektronikus média részére összesen 10, az I. számú tárgyalóteremben előre meghatározott („sárga vonallal” határolt) hely áll rendelkezésre, amely egyaránt állóhely az adott médium operatőre (fotósa) és kamerája részére. A büntető ügyet tárgyaló tanács asztalán hangrögzítő berendezés(mikrofon) elhelyezhető. A szerkesztőségek tehát képet, hangot a tárgyalásról ezen korlátok között közvetlenül készíthetnek. A tárgyaláson résztvevőkről kép - és hangfelvétel a tanács elnöke engedélyével készíthető; külön egyenkénti hozzájárulás szükséges (a tanács tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn, ügyészen, védőkön kívül) a tárgyaláson jelenlévő személyekről készített kép – és hangfelvételhez.(Be.74/B.§ (1) bekezdés) A  határozathirdetés megnyitása, a jelenlévők számbavétele során a (kép)felvételt készítő újságíró(operatőr) a tárgyalás rendjének zavarása nélkül mozoghat a tárgyalóteremben, ezt követően azonban csak a sajtó részére kijelölt helyen tartózkodhat.

Az írott- és elektronikus média azon további érdeklődői(szerkesztők, riporterek), akik a tárgyalás közvetlen helyszínén (az I. tárgyalóban) nem kaptak helyet, a szomszédos tárgyalóból (II. tárgyaló), kivetítőn követhetik a tárgyalás eseményeit. A kép - és hang közvetítéséről az ítélőtábla gondoskodik.  A korlátozott befogadóképesség miatt kérjük, hogy szerkesztőségenként lehetőleg csak 1-1 újságíró (egy operatőr(fotós) és egy tudósító) regisztráljon.

dr. Ferenczy Tamás, szóvivő

(30)481-7354
(96)520-527
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu
ferenczyt.69@gmail.com