A Győri Ítélőtábla sajtóközleménye az összbírói értekezlethez kapcsolódó sajtótájékoztatóról

A Győri Ítélőtábla a mai napon tartotta a 2017. ítélkezési évről beszámoló összbírói értekezletét. A rendezvény alkalmából az ítélőtábla elnöke, dr. Széplaki László közös sajtótájékoztatót tartott a Győri Törvényszék elnökével, dr. Takács Józseffel, melyen megjelent az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Handó Tünde is.

Dr. Széplaki László ismertette a 2017. év legfontosabb adatai, kiemelve abból azt a változást, amely meghatározta az ítélőtábla tavalyi működését. A Győri Ítélőtábla illetékességi területe 2017. január 1. napjától kibővült Fejér megyével, és így az országban egyedüli ítélőtáblaként 5 megye tartozik a Győri Ítélőtáblához. Az illetékességi terület bővülése az ügyforgalmi adatokban azt a változást okozta, hogy az ügyérkezés jelentősen megnőtt.. A peres ügyérkezés majdnem a felével, 44 %-kal emelkedett 2017-ben az előző évhez képest. Büntető ügyszakban ez 38 %-os, civilisztikai (polgári, gazdasági) ügyszakban 46 %-os emelkedést jelentett. A civilisztikai ügyszakban az érkezett peres ügyekből a tavalyi 35 után 114 volt devizahiteles ügy, az érkezés többletének nagy része ebből fakadt.

Az érkezések számát a befejezések száma is követte, hiszen amennyivel nőtt a peres ügyérkezés büntető ügyszakban, annyival nőtt a befejezések száma is az előző évhez képest. Civilisztikai ügyszakban több, mint felével emelkedett a peres befejezés az előző évi befejezésszámhoz képest. A megnövekedett befejezéshez hozzájárult az is, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 2017. évben az illetékességváltozás miatt két további bírói álláshelyet is biztosított.

A befejezések számának növekedése miatt az ítélőtábla időszerűségi mutatói nem romlottak. Az ügyek mintegy 80 %-a féléven belül befejeződött, és csak alig néhány ügy befejezési időtartama haladta meg az egy évet.

Dr. Handó Tünde a hozzászólásában méltatta a Győri Ítélőtáblán a 2017. évben folytatott ítélkezési munkát és azt, hogy a megnövekedett ügyérkezés ellenére az ítélőtáblán a hátralékos ügyek száma nem gyarapodott. Kiemelte, hogy az ítélőtáblán nem csupán számbelileg volt jelentős a befejezett ügyek aránya, hanem a bírák minőségi munkát is végeztek. Mindezt úgy, hogy az ítélőtáblára hárult az illetékességi területükhöz tartozó törvényszékek bírái képzésének irányítása, szervezése is.

Dr. Ferenczy Tamás, szóvivő