A Győri Ítélőtábla választási ügyben hozott határozata – Fehérvárcsurgón új polgármester

Fehérvárcsurgó Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 14-én meghozott határozatával megállapította a polgármester választás eredményét. mely szerint a megválasztott polgármester Schmidtné Cser Viktória. A határozat ellen Temesvári Krisztián polgármesterjelölt nyújtott be fellebbezést, a szavazatok újraszámolását kérve. Kifejtett álláspontja szerint az érvénytelen szavazólapok hátoldalára az érvénytelenség okát nem vezették rá, a szavazatszámláló bizottság tagjai azt nem írták alá, ezzel megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.)194. §-át. Ez a törvénysértés a szavazatok manipulálására is lehetőséget ad. Hivatkozott arra, hogy mindkét szavazókörben a számlálás metodikai hibákkal zajlott. Az egyik szavazókörben a bizottság a polgármesteri szavazólapokat „ad hoc” jelleggel külön kisebb csoportokra bontotta, és a számlálást úgy végezte, hogy egy-egy ilyen kisebb csoportban lévő szavazólapon a szavazatokat mindig egyazon személy számolta, majd ezeket a részeredményeket összesítették. A polgármesteri szavazólapokat csak ezután helyezték egy csoportba, s az így csoportba helyezett szavazólapokon lévő szavazatokat már nem számolták meg.

A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság a 2019. október 18-án kelt határozatával a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyta. A területi választási bizottság abból indult ki, hogy a választási eredmény elleni jogorvoslati kérelemben a törvénysértés pontos megjelölése mellett annak bizonyítékait is olyan fokon kell megjelölni, illetve hivatkozni, amely legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztja az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket. A konkrét kérelem ezeknek a feltételeknek nem felelt meg. Hangsúlyozta azt is, hogy csupán a gyanú felvetése a jogsértés megállapítására nem alkalmas, miként nem releváns az a kellően valószínűsített jogsértés sem, amely nem alapvetően jelentős, vagy nem hat ki az eredményre. A szavazatoknak a Ve. 241. § (3) bekezdése szerinti újraszámlálását pedig önmagában a kis szavazatkülönbség nem indokolja.

A területi választási bizottság határozata ellen Temesvári Krisztián polgármesterjelölt nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, lényegében fenntartva a helyi választási bizottság határozata elleni fellebbezésben foglaltakat.

Az ítélőtábla a 2019. október 22. napján kelt végzésével a területi választási bizottság határozatát megváltoztatta, megállapította Fehérvárcsurgó település 2019. október 13-án megtartott polgármester választásának eredményét, amely szerint a megválasztott polgármester Temesvári Krisztián 477 szavazattal, megelőzve Schmidtné Cser Viktóriát, aki 445 szavazatot kapott. Az ítélőtábla úgy foglalt állást, hogy az adott esetben a kérelmező megfelelően valószínűsítette, hogy a szavazatszámlálás során olyan eljárási jogszabálysértések történhettek, melyek a polgármester-választás eredményére kihatással lehettek. A szavazatokat újraszámolta, melynek eredményeként a Schmidtné Cser Viktória polgármester-jelöltre leadott és összekötegelt 246 szavazat között a bíróság 17 érvényes, azonban Temesvári Krisztián polgármester-jelöltre leadott szavazatot talált. Az ítélőtábla határozatával szemben rendes jogorvoslatnak nincs helye.

dr. Ferenczy Tamás szóvivő
Győri Ítélőtábla