Választási ügyben hozott határozat a Győri Ítélőtáblán - megismételt polgármesterválasztás Litéren

Litér Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13-án meghozott határozatával megállapította, hogy Litéren a 2019. évi polgármester választás eredményes volt, Litér polgármestere a független polgármesterjelölt, Varga Mihály.

A helyi választási bizottság határozata ellen Szedlák Attila a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje terjesztett elő fellebbezést. Arra hivatkozott, hogy az 1. számú szavazókörben a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet delegáltjának nyilatkozata szerint a szavazatszámlálás alkalmával a szavatszámláló bizottság (SZSZB) olyan szavazólapokat is érvényesnek fogadott el, , amelyek nem felelnek meg a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 186. § (2) bekezdésében foglaltaknak, azaz nem két egymást metsző vonallal történt a jelölt neve mellett a szavazás.
A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság a 2019. október 18. napján meghozott XXIV/2019. (X.18.) számú döntésével elrendelte Litér község 1. számú szavazóköre tekintetében a polgármester választás érvényes szavazólapjainak újraszámolását. Az újraszámolás eredményeként megállapította a területi választási bizottság, hogy a Varga Mihály polgármester jelöltre leadott érvényes szavazólapok közül 3 db szavazólap érvénytelen, mert azok nem felelnek meg a Ve. 186. § (2) bekezdésében írtaknak. 2 db szavazólap esetében a jelölt neve melletti körben nincs egymást metsző két vonal, a harmadik szavazólapon pedig kettőnél több egymást metsző vonal van. A területi választási bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg a határozatát, amely Litér község 1. számú szavazókörében az érvényes szavazatok újraszámolásának eredményeként Varga Mihály független jelöltre leadott szavazatok száma 479 db, Szedlák Attila FIDESZ-KDNP jelöltre leadott szavazatok száma 480 db, így a polgármester Szedlák Attila.

A területi választási bizottság határozata ellen Varga Mihály élt bírósági felülvizsgálati kérelemmel, amelyben elsődlegesen a támadott határozat megváltoztatását, a fellebbezés elutasítása mellett a helyi választási bizottság határozatának helybenhagyását, másodlagosan az 1. számú szavazókör eredményének megsemmisítését, a választás részleges megismétlését kérte. A területi választási bizottság határozata ellen a Magyar Szocialista Párt, mint jelölő szervezet is bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

Az ítélőtábla a 2019. október 28-án végzésével a területi választási bizottság Litér község 1. szavazókörben leadott szavazatok eredményét megállapító határozatát megváltoztatta, és a választás eredményét megsemmisítette. A Litér 1. számú szavazókörben előírta a polgármester választás megismétlését. A megismételt szavazás időpontja 2019. november 10. A végzés indokolásában megállapította, hogy a területi választási bizottság három választott tagból, két póttagból és négy megbízott tagból (tehát a póttagok nélkül hét tagból) állt, azonban a felülvizsgálni kért határozat meghozatalában csak három tagja vett részt. Ezért a területi választási bizottság határozata meghozatalánál valójában határozatképtelen volt, mert a határozatképességhez a tagok több mint felének jelenléte lett volna szükséges. A határozatképtelen bizottság pedig semmilyen határozatot nem hozhatott volna. Ezért az ítélőtábla a szavazatokat újraszámolta és megállapította, hogy a szavazólapokat tartalmazó sértetlen dobozban a Litér 1. számú szavazókörben átadott 900 db szavazólapból 6 db szavazólap hiányzik, azok holléte, felhasználásának módja ismeretlen. Ezzel pedig sérült a szavazólapok zárt rendszerének elve, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában és a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott választás tisztaságának, a jóhiszeműség és rendeltetésszerű joggyakorlás elve. Az ítélőtábla megállapította, hogy a felhasznált szavazólapokból 13 az érvénytelen, Varga Mihályra 479, Szedlák Attilára 480 szavazat került érvényesen leadásra.

dr. Tóth-Sípos Rita
sajtótikár