Emberkereskedelem bűntette és pénzmosás bűntette Győri Ítélőtábla

Az I. r. vádlott (1982) a veszprémi kézilabdázó, Marian Cozma megölése miatt indult büntetőügyben emberölés bűntette miatt kiszabott jogerős szabadságvesztésből kedvezménnyel 2018-ban szabadult, 2022. decemberéig feltételes szabadság hatálya alatt állt. Nevet változtatott.
Szabadulását követően rendszeres, bejelentett munkaviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezett. 2019 év elején vette fel a kapcsolatot az általa már korábban ismert, prostituáltként dolgozó, hozzá érzelmileg még mindig kötődő sértettel. Az I. r. vádlott mindvégig tudatában volt annak, hogy a sértett prostitúciós tevékenységből tartja fenn magát. A sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve, közös jövő látszatával megtévesztette őt. A sértett a prostitúciós tevékenységéből származó jövedelmét túlnyomórészt átadta I. r. vádlottnak, illetve II-III. r. vádlottak bankszámláira fizette be, ahonnan az összegek II-IV. r. vádlottak által felvételre kerültek.
IV. r. vádlott élettársa volt az I. r. vádlottnak, azonban ő nem tudott a sértettel való kapcsolatáról, abban a tudatban volt, hogy jövedelme gépjárművek felújításából, cseréjéből, festő-mázoló munkálatokból származik.

A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság az
I. r. vádlottat, mint visszaesőt – halmazati büntetésül - emberkereskedelem bűntettében és felbújtóként, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében ítélte bűnösnek, ezért őt 8 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a kiszabott szabadságvesztésből feltételes szabadságra nem bocsátható. A törvényszék megszüntette a Marian Cozma ügyben jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztésből engedélyezett feltételes szabadságot, így az I. r. vádlottnak a fennmaradó mintegy 4,5 év büntetést is le kell töltenie.
II. és III. r. vádlottat folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében ítélte bűnösnek, ezért őket 1 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette.
IV. r. vádlottat az ellene emelt, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettének vádja alól felmentette.

Az ítélet ellen az ügyész az I-III. r. vádlottak terhére súlyosításért, IV. r. vádlott vonatkozásában a bűnösség megállapítása és a vádiratban indítványozott büntetés kiszabása érdekében;
I. r. vádlott, II. r. vádlott és védője felmentésért, III. r. vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

A Győri Ítélőtábla a 2022. június 14. napján tartott nyilvános ülésen meghozott ítéletével részben megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét és az I.r. vádlott fegyházbüntetését 6 évre mérsékelte. Ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az ítélőtábla megítélése szerint az I.r. vádlott az emberkereskedelem bűntettét nem kétszeresen minősülően – üzletszerűen és megtévesztéssel – követte el. A sértett a prostitúciót nem az I.r. vádlott tévedésbe ejtő magatartása miatt folytatta és az így szerzett pénz nagyobb részét sem megtévesztés miatt juttatta az I. r. vádlottnak, valamint az érdekében eljáró II.-III. vádlottaknak. Az eljárás adatai szerint a sértettet hosszú ideig tartó érzelmi viszony fűzte az I.r. vádlotthoz, mely felerősödött, amikor az I.r. vádlott a feltételes szabadságra bocsátását követően felvette a kapcsolatot vele. A sértett az I.r. vádlottal folytatandó közös élet reményében adta át az I.r. vádlottnak a prostituáltként keresett pénzt. Így a csupán egyszeres minősítő körülménnyel (üzletszerűen) elkövetett bűncselekmény főbüntetése enyhítésének volt helye.

dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
+36304817354
ferenczyt@birosag.hu