Győri Ítélőtábla Mf. V.30.014/2022/9.

Molnár Miklós felperesnek az VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. alperessel szembeni munkaviszony megszüntetése miatt indított perében a Győri Ítélőtábla a tegnap meghozott ítéletével helybenhagyta a Szombathelyi Törvényszék mint munkaügyi bíróság 2022. január 13. napján meghozott, a keresetet túlnyomórészt elutasító ítéletet.

A másodfokon jogerőre emelkedett ítélet így elutasította a felperes munkaviszony helyreállítása és 21.305.485. Ft elmaradt munkabér megfizetése iránti elsődleges - és (az elsődleges kereset alaptalansága esetére előterjesztett) 17.363.970. Ft elmaradt jövedelem, mint kártérítés megfizetése iránti keresetét. Helyt adott ugyanakkor a felperes harmadlagos 1.485.000. Ft felmondási időre járó díj megfizetése iránti keresetének.

Az ítélőtábla egyetértett az elsőfokú bíróság azon álláspontjával, hogy a munkáltató alperes és a vezérigazgató felperes között 2019. december 20-án létrejött munkaszerződés érvénytelen megállapodás volt, melyet az alperes közgyűlése 2020. augusztus 18-án kelt határozatával jogszerűen szüntetett meg. Az érvénytelenség oka, hogy a felperes a munkaszerződés megkötésekor nem rendelkezett a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására kiadott 58/2013.(II. 27.) Korm.rendelet 31. §-ában meghatározott 5 éves szakmai tapasztalattal. A szakmai tapasztalat hiányát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 2020-ban meghozott határozatában megállapította, az ezen közigazgatási határozattal szemben előterjesztett alperesi keresetet pedig a Fővárosi Törvényszék a jogerős és utóbb felülvizsgált végzésével elutasította. Tekintve, hogy a munkaügyi perben eljáró bíróságot a Polgári perrendtartás 264. § (2) bekezdése alapján a közigazgatási ügyben eljáró bíróság közigazgatási tevékenység jogszerűsége kérdésében hozott jogerős döntése köti, az ítélőtábla a másodfokú munkaügyi perben a felperes fellebbezése alapján sem juthatott arra a következtetésre, hogy a felperes a vezérigazgatói munkakör betöltéséhez a szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezett, vagy hogy a Korm. rendelet nem alkalmazási – hanem közműszolgáltatói engedélyezési feltételt szabályoz a szakmai tapasztalat előírásával.

A másodfokú ítélet alapján az eredménytelenül fellebbező felperes az alperes részére 1.697.355 Ft ügyvédi munkadíjból álló perköltséget, valamint az állam javára 1.425.600. Ft feljegyzett fellebbezési illetéket köteles megfizetni.

Az ítélőtábla másodfokú ítélete jogerős, azzal szemben a másodfokú ítélet kézbesítésétől számított 45 napon belül van helye felülvizsgálatnak a Kúria előtt, az ügy érdemére kiható jogszabálysértés, avagy a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben eltérésre hivatkozással.

dr. Korát Viktória
Győri Ítélőtábla
sajtótitkár