Jelentős értékre, fegyveresen, felfegyverkezve és csoportosan elkövetett rablás bűntette és magánlaksértés bűntette

Az I. r. vádlottnak (1957) a válása miatt nagyobb összegű készpénzre lett volna szüksége, ezért elhatározta, hogy az általa ismert tehetős idős házaspár ingatlanjából készpénzt és értéktárgyakat tulajdonít el. Ezt a tervet közölte a vele párkapcsolatban élő II. r. vádlottal (1994), aki ezt további két emberrel, a fiatalkorú III. és IV. r. vádlottal megosztotta. 2020. augusztus 2-án hajnalban a II-IV. r. vádlottak az V. r. vádlott által vezetett gépjárművel Velencére indultak a sértettek családi házához. V. r. vádlott feladata az volt, hogy az autóban maradva figyeljen. II-IV. r. vádlottak bementek a házba, ahol az idős házaspár aludt. Felkeltették és gázpisztollyal megfenyegették őket, ha nem tesznek eleget kéréseiknek, meghúzzák a ravaszt. A sértettek a fenyegetésre a széfben tartott készpénzt és ékszereket átadták, majd a vádlottak elhagyták a helyszínt. A bűncselekmény során okozott kár összesen 23.862.160,- Ft volt.

II. r. vádlott úgy döntött, hogy I. r. vádlottnak nem ad a rablás útján megszerzett pénzből, egy SMS üzenetet küldött neki, melyben azt írta, hogy „nagyon gáz volt a helyzet” és bujkálniuk kell.

A törvényszék III-V. r. vádlott vonatkozásában a büntetőügyet jelen ügytől elkülönítette. II. r. vádlott az előkészítő ülésen büntetőjogi felelősségét beismerte és lemondott a tárgyaláshoz fűződő jogáról. A bíróság a II. r. vádlott ügyészséggel kötött egyezségét jóváhagyta, bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett rablás és magánlaksértés bűntettében, ezért őt halmazati büntetésül 7 év börtönfokozatú szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A fenti tényállás alapján az elsőfokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék az I. r. vádlottat rablás bűntettében, mint felbujtót, és magánlaksértés bűntettében, mint felbujtót ítélte bűnösnek, ezért őt 5 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a kiszabott szabadságvesztésből a büntetés fele részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen az ügyész az I. r. vádlott terhére súlyosításért, hosszabb tartamú, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés és a feles kedvezmény mellőzése érdekében; az I. r. vádlott védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

A Győri Ítélőtábla a 2022. október 5. napján tartott nyilvános ülésen meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és megállapította, hogy az I. rendű vádlott a börtönbüntetés kétharmad része kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. Ezt meghaladóan a törvényszék ítéletét helybenhagyta. Az ítélőtábla a felmentésre irányuló védői fellebbezést amiatt tartotta alaptalannak, mert az I. rendű vádlott volt barátnője, a II. rendű vádlott vallomása szerint a sértettek házát a google maps alkalmazáson az I. rendű vádlott mutatta meg neki, amelyről a II. rendű vádlott telefonjával fényképfelvételt is készített, ezt a fényképfelvételt a II. rendű vádlott telefonján a nyomozás során meg is találták. Ezen túl az elkövetéshez az I. rendű vádlott adott eszközöket (vadásztőrt, zsebkést, gázsprayt, ragasztószalagot) a II. rendű vádlott részére. Ezek pedig olyan eszközök voltak, amelyek a sértettek vagyontárgyai erőszakos úton megszerzésére voltak alkalmasak. Az I. rendű vádlott szándéka tehát nem lopásra felbújtásra, hanem a rablásra felbújtásra irányult. Az átadott eszközök alapján az I. rendű vádlott azt is tudhatta, hogy a II. rendű vádlott nem egyedül fogja a bűncselekményt elkövetni, hanem társaival, csoportosan. Az ítélőtábla megítélése szerint az elsőfokú bíróság az 5-től 20 évig terjedő büntetési tétel keretű halmazati bűncselekmény büntetéskiszabása során törvénysértés nélkül határozta meg a lehetséges legenyhébb, ötéves mértékű szabadságvesztés főbüntetést. Az enyhítő körülmények közé tartozott, hogy az I. rendű vádlott büntetlen előéletű, már 65. életévében jár. Súlyosító körülmény viszont, hogy a felbújtott rablás bűncselekményt a vádlott-társak négyszeresen minősülően (jelentős értékre, fegyveresen, felfegyverkezve, csoportosan) követték el; a cselekményt az I. rendű vádlott gondosan kitervelte; az elkövetéshez eszközöket adott át és a sértettek (az anyagi káron túl) pszichés hátrányokat is elszenvedtek. Ezek mérlegelésével nem volt helye az ún. "feles kedvezmény" alkalmazásának, az I. rendű vádlott csak a büntetés kétharmad része kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra.

dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
+36304817354
ferenczyt@birosag.hu