Rágalmazás vétsége

A vádlott 2018.március 29-én óta tulajdonosa az ugytudjuk.hu domain névnek, mely név alatt internetes hírportált üzemeltet a KŐ a MEZŐN Nonprofit Kft. A kiadásért a vádlott mint főszerkesztő felel.

2020. április 5. napján a magánvádló az általa üzemeltett youtube csatornán közzétett egy videót melynek az volt a tárgya, hogy egy nem megfelelően elhelyezett mindkét oldalról behajtani tilos tábla miatt a dozmati víztározóhoz gépjárművel nem lehet szabályszerűen behajtani és parkolni, ami 30.000.- Ft bírsággal járhat. A magánvádló emiatt 2020. április 8-án elektronikus levélben megkereste a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságot mint fenntartót, melyre az igazgatóság válaszlevelében azt a tájékoztatást adta, hogy „futni, kerékpározni, kutyát sétáltatni, a kulturált magatartást betartva saját felelősségére mindenkinek lehet”. Ezt a válaszlevelet a magánvádló a blogja facebook oldalán április 22-én közzétette. A vízügyi hatóság ezt követően intézkedett a tábla áthelyezéséről oly módon, hogy az így már a parkolóhelyek utáni területre esett.

A magánvádló a tábla áthelyezéséről 2020. április 30-án videót tett közzé a youtube csatornáján, melynek során kerékpáron közlekedve a bukósisakon elhelyezett kamerával bemutatta a víztározóhoz látogatók számára a vízügyi igazgatóság által végzett változtatásokat, mely videót 800-an tekintették meg. A felvételen a magánvádló megmutatta a tábla korábbi helyét, majd áthaladt a „kivéve vízmű, földtulajdonosok” kiegészítő táblával ellátott „mindkét oldalról behajtani tilos” tábla mellett, alkalmanként karjelzéssel felhívta a nézők figyelmét a változásokra, ilyenkor a kerékpár kormányát egy kézzel tartotta.

Az ugytudjuk.hu internetes hírportálon 2020. május 2-án megjelent az alábbi „Saját szabályszegését vette videóra az önjelölt séi blogger” c. cikk: „Simán behajtott a behajtani tilos jelzés ellenére. A dozmati víztározó és annak behajtani tilos jelzése nem először foglalkoztatja az egyébként ügyvédként dolgozó séi önjelölt polgárjogi harcost. Korábban azt állította, hogy a rendőrség sorra bünteti meg azokat az autósokat, akik behajtanak a víztározóhoz vezető útra a tiltó tábla jelzésének ellenére. Csakhogy amikor megkerestük a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságot azzal, hogy hány autót büntettek meg ezen a szakaszon a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása miatt, akkor a hivatalos válasz az volt, hogy ezen az útszakaszon semmiféle rendőri intézkedés nem történt. A blogger nemrégen egy újabb videót készített a helyszínen, azzal, hogy jelezte a problémát a területet kezelő Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak és a behajtani tilos táblát most jóval hátrébb helyezték el, így az autósok most már szabályosan behajthatnak a parkolóig. Csakhogy. A videós kerékpározva videózza a területet, ami már önmagában aggályos, hiszen a KRESZ előírja, hogy kerékpározás közben a kormányt mindkét kézzel tartani kell. De, ami ennél is látványosabb szabályszegés az az, hogy a kerékpáros simán tovább hajt a behajtani tilos tábla mellett, ezt pedig jól dokumentálva még videóra is vette. Íme: (a videófelvételből rövid részletre mutató link). Egy általunk megkérdezett szakértő azt mondta, hogy a behajtani tilos, vagyis ebben az esetben mindkét oldalról behajtani tilos tábla minden járműre, így a kerékpárra is vonatkozik. A biciklin ülve, azt hajtva csakis szabályt szegve lehet a táblán túl haladni. Ebben az esetben a kiegészítő tábla sem mentesíti a kerékpárosokat. A videós egyértelműen KRESZ szabálysértés követett el. A legmegdöbbentőbb az, hogy a felvétel készítője egyébként ügyvédként dolgozik, ennek ellenére fittyet hány a szabályok betartására.”

A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság a vádlottat az ellene rágalmazás vétsége miatt emelt vád alól felmentette.

A magánvádló fellebbezése folytán eljárt törvényszék mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a vádlottat bűnösnek mondta ki rágalmazás vétségében. Ezért őt kettő évi időtartamra próbára bocsátotta.

Az másodfokú ítélet ellen a vádlott felmentés érdekében jelentett be fellebbezést.

A Győri Ítélőtábla mint harmadfokú bíróság a 2022. szeptember 28. napján tartott nyilvános ülésen meghozott ítéletével a törvényszék ítéletét megváltoztatta, és a vádlottat az ellene emelt rágalmazás vétségének vádja alól felmentette.

A harmadfokú bíróság ítélete jogi indokolása szerint a magánvádló által sérelmezett kijelentések nem önálló tényállítások voltak, hanem szervesen kapcsolódtak a cikk részévé tett videofelvételhez, amely a magánvádló magatartását mutatta be. Az írásmű kifogásolt részei ezt a magatartást – a kerékpározás közben történt felvételkészítést és a behajtani tilos tábla mellett történt elhaladást – minősítette és értékelte, tehát erre vonatkozóan nem tényt állított, hanem csupán véleményt, bírálatot fogalmazott meg.

Emellett azt is rögzítette az ítélőtábla, hogy a bűncselekmény megvalósulása szempontjából az állított (híresztelt) tény becsület csorbítására alkalmasságának megállapításánál objektív, a társadalomban kialakult általános megítélés az irányadó, nem a magánvádló egyéni megítélése. Az Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette, hogy a közügyek vitatásában szerepet vállaló közszereplőknek fokozott tűrési kötelezettségük áll fenn. A magánvádló ilyen közszereplőnek minősül.

A rágalmazás bűncselekménye akkor valósul meg, ha a becsület csorbítására alkalmas tény állítása (híresztelése) történik, azonban a jelen ügyben csak véleménynyilvánítás történt a vádlott részéről. Így bűncselekmény hiányában a harmadfokú bíróság a vádlott felmentéséről határozott.

 
dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
+36304817354
ferenczyt@birosag.hu