Aljas indokból, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette Győri Ítélőtábla

Az I. r. vádlott (1991) pultosként dolgozott egy Fejér megyei kocsmában, ahol a II-IV. r. vádlottak és a sértett is rendszeres vendégek voltak. A társaság 2019 nyarától az ittas sértettet több alkalommal megszégyenítette, megalázta, erről a pultosnő fénykép- és videofelvételeket készített, amit ismerőseinek is megküldött. 2019. november 28-án mindannyian a kocsmában tartózkodtak, mikor megjelent a már ittas állapotban lévő sértett. Az I. r. vádlottól vásárolt alkohollal a II-IV. r. vádlottak leitattak. A sértett a kocsma teraszán egy széken ülve elaludt. Ekkor a vádlottak a sértett hátára egy széket tettek, majd a két széket a férfival együtt szigetelőszalaggal áttekerték, a sértett végtagjait a székhez rögzítve. V-VIII. r. vádlottak 21:30 óra körül együtt érkeztek a kocsmához, akiknek I. r. vádlott elmondta, hogy a sértettet ők itatták le és kötözték meg. I., II. és IV. r. vádlott a megkötözött férfiról felvételt készített, amit tovább küldtek az ismerőseiknek, majd mindannyian eltávoztak a kocsmából.

A sértett az éjszaka folyamán magához tért, de nem tudott kiszabadulni, a kihűlés miatt hajnalban meghalt.

V., VI., fiatalkorú VII. és fiatalkorú VIII. r. vádlottak büntetőjogi felelősségét a törvényszék a 2020. november 11. napján jogerős ítéletében segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntettében megállapította. V., VI. r. vádlottat 1 év börtönbüntetésre ítélte, mely végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Fk. VII. és fk. VIII. r. vádlottat 8 hónap fiatalkorúak fogháza fokozatú szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette, mely idő alatt pártfogó felügyelet alatt állnak.

A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság az I-III. r. vádlottakat társtettesként, IV. r. vádlottat bűnsegédként, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében ítélte bűnösnek, ezért

I. r. vádlottat 14 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra,

II. r. vádlottat 15 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra,

III. r. vádlottat 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra,

IV. r. vádlottat 12 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal,

hogy legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Kötelezte a vádlottakat a mintegy 7 millió forint bűnügyi költség megfizetésére.

Az ítélet ellen az I. r. vádlott és védője a bűncselekmény jogi minősítésének megváltoztatása és enyhítése végett, II. r. vádlott és védője a minősítés megváltoztatása, a tényállás megalapozatlansága, a III. r. vádlott és védője elsődlegesen bűncselekmény hiányában, másodlagosan bizonyítottság hiányában történő felmentésért, harmadlagosan a tényállás téves megállapítása és téves jogi következtetés miatt, a IV. r. vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért, illetve a tényállás megalapozatlansága miatt jelentettek be fellebbezést.

A Győri Ítélőtábla a 2022. november 8. napján tartott nyilvános ülésen meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a IV. rendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést 9 évre enyhítette, míg ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A másodfokú bíróság határozata indokolásában kifejtettek szerint a felülbírálat során az elsőfokú ítélet tényállása felülmérlegelésének már nem volt helye. Egyetértett az ítélőtábla a törvényszék azon ténymegállapításával, hogy a sértett halálát eshetőleges szándékkal a vádlottak okozták, akik hagyták, hogy az általuk leitatott, súlyosan ittas, lekötözött, így önmagától mozgásképtelen sértett a novemberi 5-6 °C-os éjszakában kihűljön. Ez a cselekmény amiatt minősült különös kegyetlenséggel elkövetettnek, mert a sértett emberi méltósága súlyos megalázásával is járt. Az emberi élet eshetőleges szándékkal kioltására irányuló vádlotti tudattartalom miatt nem értett egyet a másodfokú bíróság a vádlottak védői azon fellebbezési érvelésével, hogy eltérő minősítést, a segítségnyújtás halált okozó elmulasztását kellene alkalmazni. A IV. rendű vádlott büntetése enyhítését az indokolta, hogy csak bűnsegédként vett részt az elkövetésben és cselekménye súlyát felismerve azt őszintén megbánta.

dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
+36304817354
ferenczyt@birosag.hu