Emberölés előkészületének bűntette és más bűncselekmények Győri Ítélőtábla

A kormányhivatal kezdeményezésére a bíróság a vádlottat (1981) cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte több ügycsoport – többek között az ingó és ingatlan vagyonnal történő rendelkezés, illetve a munkaviszonyból származó jövedelmének 50%-ának meghaladó jövedelemmel való rendelkezés – vonatkozásában.
Az eljárás alapján a vádlottban az a meggyőződés alakult ki, hogy a gondnokság alá helyezési eljárás célja a kormányhivatalnokok és a bíróság részéről a vagyonától való megfosztás, ezért elhatározta, hogy bosszút áll. Pártfogójával e-mail üzenetben és személyesen is közölte, hogy lecsap köztisztviselőkre, bírókra, ügyészekre. Elmondta neki azt is, hogy vásárolt egy éles lőfegyvert, lőszereket és több embert meg fog ölni; valamint vásárolni fog egy gépkarabélyt, bemegy a kormányhivatalba és válogatás nélkül minden köztisztviselőt meg fog ölni, nem érdeklik a civilek sem, csak az, hogy minél több ember meghaljon.

A vádlott 2021. július 22-én SMS üzenetekben és telefonon édesanyját is megfenyegette, azt mondta neki, hogy „te voltál, aki rám küldted a gyámhatóságot, és meg foglak ölni”. A vádlott fenyegetései az édesanyjában komoly félelmet keltettek.

2021. február 21. napján a vádlottat előállították, a tőle vételezett vizeletmintából kiderült, hogy kábítószert fogyasztott, valamint a ruházatában is találtak kábítószert, melynek hatóanyagtartalma a jelentős mennyiség alsó határát meghaladja.

A fenti tényállás alapján az elsőfokon eljáró Tatabányai Törvényszék a vádlottat 4 rendbeli emberölés előkészületének bűntettében, zaklatás vétségében, kábítószer birtoklásának bűntettében és kábítószer birtoklásának vétségében ítélte bűnösnek, ezért őt 3 év fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet ellen a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a büntetés enyhítéséért jelentett be fellebbezést.

A Győri Ítélőtábla a 2022. november 10. napján tartott nyilvános ülésen meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és megállapította, hogy a vádlott 2 rendbeli emberölés előkészületének bűntettében bűnös; míg ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A másodfokú bíróság határozata indokolásában kiemelte, hogy az emberölés előkészülete bűncselekménye megítélésénél az ölési szándék kinyilvánítását az ezt érzékelő személyek szempontjából kell megítélni. A konkrét esetben a vádlott hosszabb időn, mintegy fél éven át szóban és e-mailekben nyilvánította ki, hogy a gondnokság alá helyezése miatt bosszú fog állni és bírókat, ügyészeket, rendőröket, köztisztviselőket fog megölni. Ezzel megvalósította az emberölés előkészülete törvényi tényállását. A bűncselekmény rendbelisége megítélésénél a bírói gyakorlat szerint azt kellett figyelembe venni, hogy a vádlott több, de meg nem határozható számú személy megölését vette tervbe. Így a cselekmény egynél több, de – a célzott személyek száma meghatározatlansága miatt – legfeljebb két rendbeli emberölés előkészületének minősül. A vádlott által megvalósított, halmazatban álló bűncselekmények büntetési tétele 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés, melynek középmértéke 10 év szabadságvesztés. A középmértéknél jelentősen enyhébb, 3 éves fegyházbüntetés kiszabásánál a törvényszék már figyelembe vette valamennyi enyhítő körülményt, így a védői fellebbezés alapján a büntetés további enyhítésének már nem volt helye.

dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
+36304817354
ferenczyt@birosag.hu