Életveszélyt okozó testi sértés kísérlete Győri Ítélőtábla

A vádlottak (2002. és 2003.) 2019. decemberében szilveszteri mulatságban vettek részt. A tűzijátékot követően folytatott petárdázás miatt szóváltás alakult ki. Ezt a szóváltást a sértett észlelte, majd miután meglátta a tömegből kiváló I. rendű és II. rendű vádlottakat, feléjük lépett. A sértett pár méterrel arrébb érte el a vádlottakat, akiket felszólított, hogy fejezzék be a viszálykodást és menjenek be az épületbe.
A sértett közbelépésére a vádlottak az őket még mindig visszatartani igyekvő tanú kezéből kiszakították magukat, majd a II. rendű vádlott bal kézzel a mellénél fogva megragadta a sértett ruházatát, míg az I. rendű vádlott a sértett bal felkarját kapta el. A vádlottak támadása váratlanul érte a sértettet, ezért csak annyit mondott nekik káromkodva, hogy „az anyátok úristenit!”, védekezni azonban már nem tudott a II. rendű vádlott bántalmazása ellen, aki rögtön azt követően, hogy a sértett ruháját elkapta, ököllel, nagy erővel a jobb szeménél arcon ütötte a sértettet. A sértett az ütés következtében tehetetlenül, féltérdre rogyva a földre esett, miközben jobb lába teljesen kifordult, jobb lábszárcsontja pedig eltörött.
A sértett igyekezett a kezével feltámaszkodni és felkelni, azonban ekkor előbb a II. rendű vádlott, majd közvetlenül utána az I. rendű vádlott lábfejjel, egy-egy oldalról indított nagy erejű, köríves rúgással fejbe rúgta.
A rúgásokat követően a vádlottak otthagyták a sértettet és az épületbe menekülve bezárkóztak. A sértett jobb szemgolyójának sérülése maradandó fogyatékosságot okozott.

A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság a vádlottakat társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt egyenként 2-2 év szabadságvesztésre ítélte. A kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtását 5-5 évi próbaidőre felfüggesztette. Megállapította, hogy a vádlottak pártfogó felügyelet alatt állnak.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére súlyosítás érdekében (súlyosabb minősítés megállapítása és a kiszabott büntetés súlyosítása, hosszabb tartamú, fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés büntetés és a közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabása) jelentett be fellebbezést.

A Győri Ítélőtábla a 2022. december 1. napján tartott nyilvános ülésen meghozott végzésével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az ítélőtábla egyetértett az elsőfokú bíróság bizonyítékok értékelésére vonatkozó mérlegelési tevékenységével, illetve azzal, ahogy erről a bíróság ítéletében számot adott. Az ügyészi fellebbezésben foglaltakkal szemben a vádlottak elkövetéskori tudattartalmára feltárt bizonyítékok nem támasztották alá, hogy a vádlottak közömbösek maradtak a bántalmazásuk eredményével szemben és így megvalósították volna az eshetőleges szándékkel elkövetett emberölés bűntette kísérletét.

dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
+36304817354
ferenczyt@birosag.hu