Aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette Győri Ítélőtábla

A vádlott (1997) szabadidejében vérengző tartalmú videójátékokkal játszott. Ő és a sértett is egy veszprémi üzemben dolgoztak. A férfi vonzalmat érzett a nő iránt, azonban megszólítani nem merte. A vádlott 2022. május 21-én éjszakai műszakba ment dolgozni, harmadik napja nem aludt, nem evett, és közel 30 doboz energiaitalt ivott. Ugyanebben a műszakban dolgozott a sértett is. A munkaidő leteltével a sértett a női öltözőbe ment, elhaladt a kávégépnél álló vádlott mellett. A férfi követte őt, és az öltözőben szexuális ajánlatott tett a férjezett, kisgyermekes nőnek, aki azt visszautasította. A vádlott emiatt dühös lett, a hátizsákjából elővette a 12,5 centiméter pengehosszúságú kését, és azzal a sértettet hasba szúrta, melynek következtében a nő elesett, a vádlott pedig a hanyatt fekvő sértettet a nyakán és a mellkasán tovább szurkálta. A nő védekezett, kezein, felkarján szúrt-metszett sérüléseket szenvedett, azonban a mellkasát ért 6 szúrást nem tudta elhárítani. Segítségért kiáltott, amit a férfi öltözőben lévő tanú meghallott, és a sértett segítségére sietett. A tanú és a helyszínre érkező munkatársa felszólították a vádlottat, hogy ne csináljon semmit, azonban a vádlott megindult feléjük, ezért ők tartva a támadástól elfutottak és segítséget kértek.
A sértett a szúrások következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A vádlott a helyszínről elmenekült, azonban fél órán belül elfogták.

A fenti tényállás alapján az elsőfokon eljáró Veszprémi Törvényszék a vádlottat aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében ítélte bűnösnek, ezért őt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztés büntetésből legkorábban 40 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra.

A vádlott az „ítélet ellen”, a védő elsődlegesen a kóros elmeállapotban történő elkövetés megállapítása, másodlagosan a büntetés enyhítése végett jelentett be fellebbezést.

A Győri Ítélőtábla a mai nap meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 25 évben határozta meg. Ezen túlmenően az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
A másodfokú bíróság határozata indokolásában megállapította, hogy a vádlott védője a bűncselekmény kóros elmeállapotban elkövetés megállapítása iránti fellebbezése alaptalan. Az elsőfokú eljárás során kirendelt igazságügyi pszichiáter szakértő a kiegészített szakvéleményében megállapította, hogy a vádlott elmeállapotát érintő megbetegedésben nem szenvedett. Ezzel volt egybehangzó a vádlottat szintén vizsgáló Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) véleménye is. A szakvélemény kitért arra, hogy átmeneti, rövid idejű – csupán a bűncselekmény elkövetésének időszakára szorítkozó – disszociatív, pszichotikus állapot nem merülhet fel. A konkrét esetben a vádlott a bűncselekmény elkövetését követően annak következményeitől már nagyon tudatosan próbált szabadulni. Így az elkövetés helyszínét gyorsan elhagyta, a kést szemetesbe dobta, mobiltelefonját elhajította.
Az ítélőtábla a kiszabott büntetés enyhítése iránti fellebbezést csak részben találta megalapozottnak. A vádlott többszörösen minősülő emberölést követett el egy olyan személy sérelmére, aki arra semmilyen okot nem adott. Az elkövetés orvtámadás jellegű volt, hiszen a vádlott és a sértett korábban nem is beszélt egymással. Emiatt indokolt volt a vádlottal szemben a határozatlan időtartamú életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása. Ugyanakkor a feltételes szabadlábra bocsátás ideje maximális, 40 éves időtartamban meghatározása – a bírói gyakorlatot figyelembe véve – eltúlzottan súlyos. Ilyen jogkövetkezményt a bíróságok csak egyes minősítő körülmények – így: a több emberen elkövetés, avagy a különös visszaesés – esetén szabnak ki. Figyelembe véve a vádlott büntetlen előéletét és az elkövetéskori fiatal felnőtt korát, a büntetési célok eléréséhez elegendőnek ítélte az ítélőtábla a feltételes szabadságra bocsátás 25 év elteltével vizsgálatát.

dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
+36304817354
ferenczyt@birosag.hu