Gőgös Zoltán felperes Győrffy Balázs I. r. Kovács Zoltán II. r. alperes

Tárgyalás időpontja: 
2017. október 25. szerda, 11:00
Ügy tárgya: 
Személyiségi jog megsértése
Tárgyalás helyszíne: 
9021 Győr, Domb u. 1.
Tárgyaló: 
II. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

Nyilvános tárgyalás, határozathirdetés várható!

A felperes keresetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:42. §., 2:43. §. d) pontja, 2:45. § (2) bekezdése, 2:51. §. (1) bekezdés a) pontja alapján annak megállapítását kérte, hogy az I. alperes 2015. április 9-én tett közlésében azon való tényt, hogy a támogatás összege a Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület számlájára eljutott, abban a hamis színben tűntette fel, mintha a támogatás összegének utalása azért zajlott le rövid időn belül, mert annak juttatása jogszerűtlen volt. Az I.r. alperes valótlanul állította, hogy annak ellenére juttatott az egyesületnek a támogatási szerződésen keresztül fél milliárd forintot, hogy a minisztérium jogi főosztályának vezetői jelezték, a támogatás sérti az államháztartásról szóló törvényt. Az I.r. alperes magatartása a Ptk. 2:45. § (1) bekezdésébe ütközött, mert a felperest úgy mutatta be, mint aki 200 millió forint kárt okozott az államnak, továbbá, mint akinek a felelőssége megkérdőjelezhetetlen az ügyben, elkövetőnek minősül, aki rút módon tapsolta el a pénzeket. A II.r. alperessel szemben előterjesztett kereseti kérelemben sérelmezte, hogy a II.r. alperes közléseiben valótlanul állította, hogy a felperes utalt volna pénzt a Leaderhez. Kérte a törvényszéket, hogy kötelezze az alpereseket arra, hogy a Ptk. 2:51. §. (1) bekezdés c) pontja alapján a Magyar Távirati Iroda útján adjanak elégtételt az elkövetett jogsértésért.

Az alperesek a kereset elutasítását kérték.

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az I. r. alperes a FIDESZ pápai irodájában 2015. április 9-én megtartott sajtótájékoztatóján megsértette a felperes jó hírnevét – ezáltal személyiségi jogát – az alábbi kijelentéseivel:

„Tudjuk, hogy 2008. év végén négy nap alatt sikerült fél milliárd forintot a Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület számlájára juttatni, mely támogatási szerződést Gőgös Zoltán, akkori államtitkár írt alá.

…A vizsgálat megindult az ügyben, s napvilágra került, hogy kétszázmillió forint kár érte a magyar államot.

…Gőgös Zoltán felelőssége megkérdőjelezhetetlen, ebben az ügyben…, hogy ilyen rút módon tapsolták el a pénzeket a gazdasági válság idején.”

Megállapította a törvényszék, hogy a II. r. alperes 2015. április 9-én a FIDESZ pápai irodájában tartott sajtótájékoztatóján megsértette a felperes jó hírnevét – ezáltal a személyiségi jogait – azzal a kijelentésével, hogy a pénzt „Gőgös Zoltán a Leaderhez kiutalta.” Kötelezte az alpereseket arra, hogy 15 napon belül a papa-ma.hu internetes hírportálon tegyék közzé elégtételt adó nyilatkozatukat, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

Az elsőfokú ítélet ellen az alperesek terjesztettek elő fellebbezést, amelyben a kereseti kérelem teljes körű elutasítását, az elsőfokú ítélet megváltoztatását kérték.

Egyéb információ: 

Dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
(30)481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

Eljáró bíróság: