O. I. vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2018. január 10. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
Hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
9021 Győr, Domb u. 1.
Tárgyaló: 
fszt. I. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Nyilvános ülés, határozathirdetés várható
Az elsőfokon eljárt Tatabányai Törvényszék a következő tényállást állapította meg:
A Tatai Edzőtábor 2007 júniusáig a Nemzeti Sportközpontok (NSK), azt követően a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) állami költségvetési szerv telephelyeként működött. A vádlott (1954) 2005. január 1. napjától a Tatai Edzőtábor vezetőjeként a létesítmények kezelésével – mint idegen vagyonnal – volt megbízva.
1. A vádlott olimpiai emlékmű elkészíttetése során két vállalkozónak jelezte, hogy a vádlott testvére részére – aki a tervezésben segédkezett – a munkájáért adjanak át 2*250.000,- Ft-ot, különben gondok lehetnek a teljesítés igazolások során. A vállalkozók 100.000,- és 125.000 Ft-ot átadtak a vádlott részére.
2. A Tatai Edzőtábor épületének klimatizálásával megbízott Kft.-t felkérte a vádlott, hogy adjon árajánlatot a saját családi házának klimatizálására is. Ezt követően jelezte a Kft.-nek, hogy nagy értékű beruházást nyert el a részükre és kilátásba helyezett újabb beruházást is, azonban a Kft. elzárkózott attól, hogy a vádlott családi házának klimatizálását ingyenesen elkészítse.
3. A vádlott a Tatai edzőtábor területén működő büfében ingyenesen kívánt fogyasztani és ezt a büfé üzemeltetőjének tudomására hozta azáltal, hogy közölte, ennek bele kell férnie a büfé költségvetésében, egyébként több jelentkező van a büfé üzemeltetésére. A vádlott ki nem fizetett számlája a büfében 2008 nyarára 130.000,- Ft volt.
4. A Tatai Edzőtábor részére mosodai szolgáltatást végző vállalkozással a vádlott közölte, hogy a tábornak szüksége van egy 150.000,- Ft értékű GPS készülékre, amelyet a vádlott megvett és a fiának ajándékozott, a vállalkozás pedig ezen összeget három részletben kifizetett a vádlottnak.
5. 2005-2008. között a vádlott nagy vagyoni hátrányt okozott azzal az NSK és a NUSI részére, hogy az edzőtábort vagy ingyenesen vagy jelentős kedvezménnyel bocsátotta mások számára rendelkezésre, mind a szállást mind az étkezést tekintve. A vádlott ezen cselekménysorozatával 16.495.749,- Ft kárt okozott.
6. A vádlott az edzőtábor tekepályájának használatáért nem a díjszabás szerinti díjakat számolta fel, ezzel a vagyonkezelői kötelezettségét megszegte és 2005-2008. években 6.720.780,- Ft összegű vagyoni hátrányt okozott az NSK és a NUSI sértetteknek.
7. A vádlott 2005-2008 között rendszeresen biztosított ingyenes szállodai szolgáltatást és részben ingyenes étkeztetést az edzőtáborban különböző baráti, ismerősi, munkatársi körébe tartozó személyeknek. Az ezzel okozott vagyoni hátrány mértéke 4.018.009,- Ft volt.
8. A vádlott a Tatai Honvéd Atlétikai Clubhoz (THAC) köthető edzések és mérkőzések céljából ingyenesen biztosított létesítményhasználatokkal 2006-ban 705.870,- Ft, 2007-ben 857.043,- Ft, 2008-ban pedig 937.710,- Ft vagyoni hátrányt okozott az NSK-nak és a NUSI-nak. Ezen túl további 3.701.859,- Ft vagyoni hátrányt okozott a THAC részére nyújtott részben ingyenes egyéb szolgáltatásokkal.
9-12. Ismerőseit előnyben részesítve a vádlott további 835.950,- Ft vagyoni hátrányt okozott.
13. A vádlott az edzőtáborban pénztárosként dolgozó B. Á.-nak többször mondta, hogy bizonyos befolyt pénzösszegeket ne vételezzenek be és ne könyveljenek le, hanem kezeljék külön „feketén”.
14. A vádlott 2005-2008 között rendszeresen tulajdonított el az edzőtábor raktárából és konyhájáról élelmezési anyagokat, illetve ételt saját és ismerősei részére.
15. A vádlott által elsikkasztott üzemanyag értéke 69.192,- Ft.
A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság a vádlottat 5 rendbeli vesztegetés elfogadásának bűntette, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette, felbújtóként elkövetett csalás bűntette és hamis tanúzásra felhívás bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Rendelkezett arról, hogy a vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Kötelezte a vádlottat, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kártérítés címén fizessen meg a Nemzeti Sportközpontok magánfél részére 33.355.000,- Ft-ot.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

Egyéb információ: 

Dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

Eljáró bíróság: