D. D. I. r., D. G. II. r., D. É. III. r. D. Z. IV. r. D. D. V. r. felperesek Gy. P. Kft I. r. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata II. r. alperesek ellen

Tárgyalás időpontja: 
2018. február 1. csütörtök, 11:00
Ügy tárgya: 
Kártérítés megfizetése
Tárgyalás helyszíne: 
9021 Győr, Domb u. 1.
Tárgyaló: 
fszt. II. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

Nyilvános tárgyalás, határozathirdetés várható
Az első fokon megállapított tényállás szerint a felperesek a keresetüket elsősorban szomszédjogi alapon, a szükségtelen zavarásra hivatkozással, másodlagosan egy korábbi megállapodásban az alperesek által az uszoda zajkibocsátásának határérték alatt tartására vállalt kötelezettség megsértésére hivatkozással terjesztették elő. A Győr belterületi egyik kérdéses ingatlant a felperesek lakják, az amellett lévő ingatlan tulajdonosa az I. r. felperes, az ingatlan építés alatt áll, szerkezetkész állapotban található rajta egy lakóház. Arra hivatkoztak a felperesek, hogy az ingatlan megvásárlásával az volt a céljuk, hogy a teljes család számára egy olyan otthont építsenek, ami Győr egyik legszebb, legnyugodtabb területén fekszik, s amely rendkívül közel van a belvároshoz. A szomszédos ingatlan tulajdonosa a II. r. alperes, míg az I. r. alperes az ingatlanon felépített sportuszoda és kültéri medence üzemeltetője. 2014. december 19. napján megállapodás jött létre az I. r. - III. r. felperesek és az I. r. - II. r. alperes között, melyben vállalta az I. r. alperes, hogy a sportuszoda műszaki berendezésének zajhatását a megengedett felső határértéken belül tartja az üzemeltetés során és elismerték az alperesek, hogy a sportuszoda műszaki berendezéseinek zajkibocsátása az ingatlanok használatát még a megengedett felső határértéken belüli zajkibocsátás esetén is szükségtelenül korlátozza, így értékcsökkentő tényezőként jelentkezik, továbbá az életminőséget rontja és kártérítésre ad alapot. A megállapodás ellenére az I. r. alperes az üzemeltetés során a zavaró hatást nem szüntette meg.

A Győri Törvényszék az elsőfokú ítéletében kötelezte az I. r. és a II. r. alperest, hogy egyetemlegesen fizessenek meg 15 napon belül I. és II. r. felperes, mint egyetemleges jogosult részére 35.700.000,- Ft-ot, és ezen összeg után 2017. január 20. napjától járó késedelmi kamatot, az I. r. felperes részére 7.780.000,- Ft-ot és ezen összegből 3.780.000,. Ft után 2017. január 20. napjától, 4.000.000,- Ft után 2014. december 20. napjától járó késedelmi kamatot, a II. r., a III. r., a IV. r. és az V. r. felpereseknek fejenként 4-4.000.000,- Ft-ot, és ezen összegek után 2014. december 20. napjától járó késedelmi kamatot. Egyebekben a törvényszék rendelkezett a perköltségről.

A döntéssel szemben az I. r. és a II. r. alperes nyújtott be fellebbezést, amelyben kérték az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és a törvényék új eljárás lefolytatására kötelezését. Álláspontjuk szerint a határozat jogszabályba ütköző, ellentmondó és hiányos. A felperesek a fellebbezési ellenkérelmükben az elsőfokú ítélet helyben hagyását indítványozták.

Egyéb információ: 

Dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

Eljáró bíróság: