Szinetár Dóra felperes Lapcom Kiadó Zrt. alperes

Tárgyalás időpontja: 
2019. július 3. szerda, 10:00
Ügy tárgya: 
Személyiségi jog megsértése
Tárgyalás helyszíne: 
9021 Győr, Domb u. 1.
Tárgyaló: 
fszt. II. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

Nyilvános tárgyalás, határozathirdetés várható
A felperes az írott és az elektronikus médiában rendszeresen szerepel, a róla megjelenő híradások tárgya nemcsak előadóművészi tevékenysége, hanem magánéletének részletei is.
Az alperes által kiadott Bors című napilapban 2015. november 12-én „Szinetár: csak a hátteret nyújtottam Bereczkinek” címmel jelent meg cikk. A cikkben az alperes azt állította, hogy a felperes az ATV „Nő háromszor” című műsorában úgy nyilatkozott, hogy azért vált el Bereczki Zoltántól, „mert miután felkapaszkodott a hátán, már nem volt rá szüksége”. A cikkben az alperes a felperes hozzájárulása nélkül közölte a Bereczki Zoltánnal való házasságáról azt is, hogy „a hozzájuk közel állók tudják, aki a kapcsolatnak nem adott több esélyt, az Szinetár Dóra volt”. A nyilvánosság számára nem volt közismert az, hogy a felperes Bereczki Zoltánnal kötött házasságának ki és milyen okból vetett véget.
A napilapban megjelent újságcikk – benne a két hivatkozott kijelentéssel - a borsonline.hu internetes oldalon is megjelent 2015. november 12-én „Szinetár: Háttérnek kellettem Bereczki karrierjéhez” címmel.
A Bors című napilapban és borsonline.hu internetes oldalon megjelent cikkek következtében a felperes különböző sértő megjegyzéseket kapott, magyarázkodásra kényszerült, a kijelentések rossz fényben tüntették fel a felperes megítélését a Bereczki Zoltánnal való kapcsolatáról, házasságáról.
A felperes keresetében annak a megállapítását kérte, hogy az alperes megsértette a magánélete tiszteletben tartásához és a magánélethez való jogát a Bors című napilapban és a borsonline.hu online lapban 2015. november 12-én megjelent cikkében. A jogsértés megállapításán túl felperes kérte az alperes eltiltását a további jogsértéstől oly módon, hogy a sérelmezett sajtóközlést távolítsa el a www.borsonline.hu online felületről. Kérte kötelezni az alperest, hogy magánlevélben fejezze ki sajnálkozását az elkövetett jogsértéssel okozott hátrányok miatt. Kérte továbbá kötelezni az alperest 2 millió Ft összegű sérelemdíj és annak 2015. november 12-től járó késedelmi kamata megfizetésére.
Az első fokon eljáró Győri Törvényszék az alábbiakat állapította meg:
• az alperes 2015. november 12-én megjelent Bors című napilapjában és a borsonline.hu internetes lapban szereplő következő kijelentéssel megsértette a felperes magánélethez való személyiségi jogát: „a hozzájuk közel álló tudják, aki a (Bereczki Zoltánnal való) kapcsolatuknak nem adott több esélyt, az Szinetár Dóra volt”,
• az alperes az alábbi valótlan tényállítás híresztelésével megsértette a felperes jó hírnévhez fűződő jogát: a felperes „szerint azért váltak el (Bereczki Zoltántól), mert miután felkapaszkodott a hátán, már nem volt rá szüksége”.

A Győri Törvényszék kötelezte az alperest, hogy:

• 15 napon belül a sérelmezett kijelentéseket törölje a www.borsonline.hu oldalon „Szinetár: háttérnek kellettem Bereczki karrierjéhez” című cikkből,
• 15 napon belül a felperesnek írt magánlevélben kérjen elnézést a felperes személyhez fűződő jogának megsértése miatt, és a felperest ért kellemetlenségekért,
• fizessen meg 15 napon belül a felperesnek 1.000.000 forint összegű sérelemdíjat.
Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasította.
Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, melyben elsődlegesen az elsőfokú ítéletet megváltoztatását és a kereset teljes elutasítását, másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését, harmadlagosan pedig az eltúlzott mértékű sérelemdíj összegének csökkentését kérte.

Egyéb információ: 

Dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

Eljáró bíróság: