Cs.A. és 15 társa

Tárgyalás időpontja: 
2020. szeptember 23. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
költségvetési csalás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
9021 Győr, Domb u. 1.
Tárgyaló: 
fszt. I. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Nyilvános ülés
Az elsőfokon eljárt Veszprémi Törvényszék a következő tényállást állapította meg:

Az I. r. vádlott sógora az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepelt, azonban ténylegesen gazdasági tevékenységet nem végzett. Az I. r. vádlott sógorának tudta nélkül, az ő nevében egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott. Ennek keretében Szlovákiából élősertést és bőrös félsertést vásárolt, melyet belföldön értékesített. Ezen túl több irányítása alatt álló gazdasági társaság nevében is vásárolt élősertést és bőrös félsertést, melyeket szintén belföldön értékesített. A vádlott ezen társaságok több adóévet érintő áfabevallásaiban az állami adóhatóságot megtévesztve, az áfa fizetési kötelezettségét eltitkolta, valamint annak mértékét több esetben valótlan tartalmú számlák könyvelésbe befogadásával jogosulatlanul csökkentette.
Az I. r. vádlott az állami költségvetés adóbevételét a 2010. I. negyedévétől a 2015. év IV. negyedévéig terjedő időszakban általános forgalmi adó adónemben 1.480.311.494,- forinttal jogosulatlanul csökkentette. Az ügy további vádlottjai az I. r. vádlott által vezetett gazdasági társaságok részére fiktív számlákat állítottak ki, vagy a számlák kiállításához nyújtottak segítséget.
A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság az I. r. vádlottat költségvetési csalás bűntettében, 2 rb folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében, 2 rb számvitel rendje megsértésének bűntettében ítélte bűnösnek, ezért őt 7 év 8 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetésre és 8 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte azzal, hogy az I. r. vádlott a kiszabott szabadságvesztés büntetésből legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra, valamint végleges hatállyal eltiltotta őt a gazdasági társaság vezető tisztségviselői tevékenység végzésétől.
A bíróság IV. r. vádlottat 2 év 6 hónap, az V. r. vádlottat 3 év, a VIII. r. vádlottat 1 év 8 hónap, a IX. r. vádlottat 4 év 4 hónap, a X., XIII., XVI. r. vádlottat egyaránt 4 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte. Az ügy II., III., VI., VII., XI., XII., XIV., XV., XVII. r. vádlottjait 1 és 2 év közötti időtartamú börtönbüntetésre ítélte azzal, hogy a vádlottak büntetésének végrehajtását próbaidőre felfüggesztette.

Az ítélet ellen az ügyész az I., IV., V., VIII., IX., X., XIII., XVI. r. vádlottak terhére súlyosítás, a szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás tartamának felemelése, továbbá V., XIII., és XVI. r. vádlottak vonatkozásában pénzbüntetés kiszabása, a X. r. vádlott vonatkozásában a gazdasági társaság vezetői tisztségviselői tevékenységtől történő végleges hatályú eltiltás végett, VI. r. vádlott terhére súlyosítás és pénzbüntetés kiszabása, VII. r., XI. r. és XIV. r. vádlottak terhére súlyosítás, a XII. r. vádlott terhére súlyosítás, a végrehajtás próbaidőre történő felfüggesztésének mellőzése, és a gazdasági társaság vezetői tisztségviselői tevékenységtől történő végleges hatályú eltiltás, a XVII. r. vádlott terhére súlyosítás, pénzbüntetés kiszabása, a gazdasági társaság vezetői tisztségviselői tevékenységtől történő végleges hatályú eltiltás végett terjesztett elő fellebbezést.
I.r. vádlott és védője, a IV. és V. r. vádlott védője a büntetés enyhítése, IX. r vádlott védője részbeni felmentés és a büntetés enyhítése, X. r. vádlott és védője felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése, XIII. r. vádlott védője, XVII. r. vádlott és védője felmentésért, XI. r. vádlott védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan hatályon kívül helyezés, harmadlagosan enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést.

Egyéb információ: 

Dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

Eljáró bíróság: