S.I. és társai

Tárgyalás időpontja: 
2022. június 14. kedd, 09:00
Ügy tárgya: 
emberkereskedelem bűntette és pénzmosás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
9021 Győr, Domb u. 1.
Tárgyaló: 
fszt. I. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Nyilvános ülés, határozathirdetés várható
Az elsőfokon eljárt Székesfehérvári Törvényszék a következő tényállást állapította meg:

Az I. r. vádlott (1982) a veszprémi kézilabdázó, Marian Cozma megölése miatt indult büntetőügyben emberölés bűntette miatt kiszabott jogerős szabadságvesztésből kedvezménnyel 2018-ban szabadult, 2022. decemberéig feltételes szabadság hatálya alatt állt. Nevet változtatott.
Szabadulását követően rendszeres, bejelentett munkaviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezett. 2019 év elején vette fel a kapcsolatot az általa már korábban ismert, prostituáltként dolgozó, hozzá érzelmileg még mindig kötődő sértettel. Az I. r. vádlott mindvégig tudatában volt annak, hogy a sértett prostitúciós tevékenységből tartja fenn magát. A sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve, közös jövő látszatával megtévesztette őt. A sértett a prostitúciós tevékenységéből származó jövedelmét túlnyomórészt átadta I. r. vádlottnak, illetve II-III. r. vádlottak bankszámláira fizette be, ahonnan az összegek II-IV. r. vádlottak által felvételre kerültek.
IV. r. vádlott élettársa volt az I. r. vádlottnak, azonban ő nem tudott a sértettel való kapcsolatáról, abban a tudatban volt, hogy jövedelme gépjárművek felújításából, cseréjéből, festő-mázoló munkálatokból származik.

A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság az
I. r. vádlottat, mint visszaesőt – halmazati büntetésül - emberkereskedelem bűntettében és felbújtóként, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében ítélte bűnösnek, ezért őt 8 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a kiszabott szabadságvesztésből feltételes szabadságra nem bocsátható. A törvényszék megszüntette a Marian Cozma ügyben jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztésből engedélyezett feltételes szabadságot, így az I. r. vádlottnak a fennmaradó mintegy 4,5 év büntetést is le kell töltenie.
II. és III. r. vádlottat folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében ítélte bűnösnek, ezért őket 1 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette.
IV. r. vádlottat az ellene emelt, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettének vádja alól felmentette.

Az ítélet ellen az ügyész az I-III. r. vádlottak terhére súlyosításért, IV. r. vádlott vonatkozásában a bűnösség megállapítása és a vádiratban indítványozott büntetés kiszabása érdekében;
I. r. vádlott, II. r. vádlott és védője felmentésért, III. r. vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

Egyéb információ: 

Dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

Eljáró bíróság: